Odpadové teplo vytápí na Západě celá města

24. srpna 2017 | 21:27
Města na západ od České republiky se čím dál častěji snaží využívat odpadové teplo k vytápění svých domácností. Příkladem v tomto směru může být Kodaň, kde 98 % města využívá energii, která dříve byla bez užitku vypuštěna do ovzduší.
Na Západě se čím dál častěji snaží využívat odpadové teplo k vytápění svých domácností / Shutterstock

Podle zprávy inženýrů ze společnosti Alphabet Energy by využití 5 % odpadového tepla v globálním měřítku představovala úsporu na teple 1 bilionu dolarů. Jsou však provozy, které dokáží zpětně využívat 95 % vyprodukovaného tepla.

Rekuperace se přitom netýká pouze těžkého průmyslu, ale také datových center, administrativních a bytových budov. V Německu už se můžete setkat s rekuperací například i v supermarketech, kde je opětovně využíváno teplo vydané kompresory chladících mrazáků

Kromě toho, že je opětovně využíváno k dalšímu provozu uvnitř závodu, odpadové teplo čím dál častěji vytápí rezidenční budovy. Kromě výše zmíněného Dánska se toto stalo běžnou praxí ve Francii, Švýcarsku, Velké Británii, Německu či Švédsku. Ze strany firem se přitom nejedná o žádnou charitu, teplo od nich vykupují města či nadřazené územní celky. Například datová centra jsou takto schopna pokrýt prakticky veškeré náklady na svůj provoz.

Win-win situace, kdy města získávají „čistou“ energii při stabilních dodávkách a minimálním dopadu na životní prostředí a firmy jsou schopny prodat „odpad“, který by jinak neuměly využít, rozbíhá mezi jednotlivými regiony pomyslný závod ve snaze stát se co nejvíce atraktivními k výstavbě nových závodů, které by místním lidem dali nejen práci, ale i teplo pro jejich domovy.

1 datové centrum dodá stejný objem energie jako 2-3 větrné elektrárny

V sázce přitom není zrovna málo. Jedno větší datacentrum dokáže vyrobit tolik energie co 2-3 velké větrné elektrárny. Například nově stavěné datacentrum společnosti H&M bude ve Stockholmu a okolí dodávat teplo 2 500 domácnostem. Přístav v Rotterdamu pak odpadovým teplem vytápí dokonce 16 000 domácností. V USA má zavedení rekuperace tepla do rafinérských a průmyslových závodů ambici vytvořit objem energie potřebný k zásobování 11,4 milionů domácností veškerou energií.

I s ohledem na fakt, že opětovné využívání odpadového tepla je výrazným pomocníkem při snižování emisí skleníkových plynů, je logické, že se rozšiřování rekuperace stalo jednou z priorit zemí na Západě. A to dokonce i v USA, kde firmy ve snaze udržet si konkurenceschopnost na globálním trhu využívají rekuperaci i přes to, že Spojené státy odstoupily od Pařížské dohody a neexistuje zde tak silný tlak na snižování emisí skleníkových plynů.

 

— komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Redakce denikPlus.cz neovlivňuje jejich obsah ani není jejich autorem.

Komerční sdělení je inzertní formát, který umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na větší ploše, než nabízí klasická bannerová reklama.

Články jsou viditelně odděleny. Nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zásadami, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst a zároveň jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá ani klamavá.

Reklama

Mohli jste přehlédnout

Partizánský kousek jedné americké společnosti. Do vesmíru dostala první nelegální družice v historii

Nechejte rozkvést skořápky vajec a kochejte se nádhernou...

Neseďte za kamny, vaše zahradní nástroje volají po...

Chcete si pořídit psa z útulku? Máme pro vás tipy, jak si co...

Vytvořte si nový jídelní servis. Potřebujete k tomu pouze...

Úžasný způsob impregnace bot, kterým neprojde jediná kapka...

Vytvořte si z žebrového radiátoru umělecké dílo